Eğitim Sistemi

Akşam Lisesine Kayıt Olursam Hangi Sınıftan Başlarım?

1. Örgün Eğitimden gelen öğrenci: Kaydı hali hazırda örgün eğitim lisesin de bulunan öğrenci nakil yolu ile geleceği için, örgün eğitim lisesinde en son hangi sınıfta kaldı ise yine aynı sınıftan başlar.

2.Açık Öğretim Lisesinden Gelen Öğrenci: Açık öğretim liselerinde kredili sistem vardır. Ancak akşam liselerinde sınıf geçme sistemi vardır. Öğrencilerin açık öğretim liselerinde topladıkları kredilerinde, akşam liselerinde karşılığı olan sınıflar vardır.

0 ile 48 arası kredisi olan öğrenci lise 1. Sınıf. (9.sınıf)

48 ile 96 arası kredisi olan öğrenci lise 2. Sınıf. (10.sınıf)

96 ile 144 arası kredisi olan öğrenci lise 3. Sınıf. (11. Sınıf)

144 ile 192 arası kredisi olan öğrenci lise 4. Sınıf. (12. Sınıf)

Önemli detay: Özel Akşam liselerinde alan/dal (meslek) yoktur. Bu nedenle açık öğretim lisesi mesleki bölümden gelen öğrencilerin meslek derslerinden aldıkları kredilerin, özel akşam liselerinde sınıf belirlemede bir karşılığı olmaz. Sınıf belirlenirken meslek ders kredileri düşülerek ortak seçmeli ders kredileri baz alınır.

2007/2008 yılından önceki öğrenciler de en son bıraktıkları okuldan aldıkları tasdikname, not çizelgesi ya da transkriptteki notlara göre sınıfları belirlenir.

13acf8f0-9313-4d7a-8adc-e26c670df63f
513a9693-ffea-4845-b224-53b3942cfece

Özel Akşam Lisesi Sınav Sistemi

Akşam liselerinin eğitim ve öğretim sistemi yüz yüze eğitim olduğu için, her okul kendi bünyesinde, ders veren öğretmenin gözetiminde yapılır.

Özel Akşam Liseleri Eğitim- Öğretim Gün ve Saatleri

Özel akşam liselerinde eğitim ve öğretim saatleri akşamları mesai saati sonunda başlar. Bu saat okuluna göre farklılık gösterse de genelde akşamları saat 17:00 gibi başlar.

Eğitim ve öğretim günleri de genelde Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma’dır. Ancak okullar isterlerse cumartesi ve pazar günleri de eğitim ve öğretim v erebilirler.

Özel Akşam Lisesi Diploması

Özel Akşam Lisesi mezunu her öğrenci diploma alır. Özel akşam liselerinden alınan diplomaların da diğer tüm özel ya da kamu liselerinden alınan diplomalardan hiçbir farkı yoktur. Aynı haklara sahip diplomalardır. Tek farkı akşam lisesi diplomalarında

‘’Akşam Lisesi’’ yazar.

Üniversite sınavlarına ve kamunun açtığı tüm sınavlara girebilir.