Mesleğim Akşam Lisesi Sıkça Sorulan Sorular

Mesleğim Akşam Lisesi uzun soluklu bir süreç olan Lise eğitiminde bu süreci sadece kayıt olunan eğitim program zamanları ve sınıf içi uygulamalarla sınırlamadan öğrencilerimizin öğrenimlerini ve gelişimlerini çok yakından takip ederek sınıf dışında da eğitimlerini desteklemektedir. Bu anlamda periyodik olarak gerçekleştirdiği seminerlerle öğrencilerimizin kişisel gelişimine de katkı da bulunmaktadır.

4 yıllık ilkokul ve 4 yıllık orta okulu bitirmiş öğrencilerin, T.C. Milli Eğitim Bakanlığının verdiği onayı ile açılmış devlet ve özel liselerini gerekli şartlar sağlandıktan sonra bitirilmesi sonucu kazanılan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgelerdir.

Lise mezunu ve lise diplomasına sahip olmanız özellikle kamuya yapılan iş alımlarında sizleri ön plana çıkaracaktır.

Akşam lisesi kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren liselerden hiçbir farkı bulunmayan ve en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başladığı bir lise türüdür. Akşam lisesi herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış bireylere lise diplomasını alma imkânı sağladığı gibi üniversite eğitimi düşünen öğrenciler için düşük sınıf mevcutlarıyla öğretmenlerden daha fazla yararlanma olanağı da sunar.

Akşam Liselerinde yaş sınırlaması yoktur.

 • Öğrenim belgesinin aslı,
 • Nüfus cüzdanı örneği,
 • 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için veli nezareti.
 • Ortaokul mezunları.
 • Lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar.
 • Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılanlar. (0-47 kredililer Lise 1’e, 48-95 kredililer Lise 2’ye, 96-144 kredililer ise Lise 3’e, 144 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4’e kayıt edilirler)
 • Akşam lisesinde yaş sınırlaması yoktur.
 • Akşam liseleri özel ve devlet olmak üzere türleri vardır. Kişiler bunlara göre tercih yaparlar ve avantajlardan ayrı olarak yararlanırlar.
 • Askerlik tecili için şubeye gidilmesine de gerek yoktur. Akşam liselerinde otomatik tecil uzatma işlemi uygulanmaktadır.
 • Diploma normal öğretim ile aynıdır.
 • Akşamları okula gidildiğinden kişiye normalden daha fazla vakit kalır.
Akşam Liseleri örgün liseler ile aynı statüye sahip olduğu için Akşam Lisesi öğrenciliği süresince kişiler askerlikten muaf sayılır. Ancak 20 yaşını aşmış kişilerin Akşam Lisesi kaydı yaptırabilmesi için askerlik durumunu gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına başvurabilir.

Hafta içi 17:00-21:00 arasında yapılmaktadır.

Askerlik çağına giren öğrencilerin tecil işlemleri için askerlik şubelerine verecekleri Ek-C2 belgesi ile tecil işlemleri yapılmaktadır. Bu işlem genelde ocak ayı gibi yapılmakta olup öğrencinin Ek-C2 belgesini bizzat kendisinin elden götürmesi gerekmektedir.

Açık öğretim veya mesleki açık öğretim lisesinden tasdiknamesini alanlar kayıt dönemlerinde kredilerinin karşılığı olan sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler.

Akşam Lisesi diploması örgün lise diplomasından farkı yoktur. Diploma ve haklar açısından hiçbir fark bulunmamaktadır.

 • Ortaokul mezunları.
 • Lise eğitimini yarıda bırakmış olanlar.
 • Açık Öğretim Lisesi’nden ayrılanlar. (0-47 kredililer Lise 1’e, 48-95 kredililer Lise 2’ye, 96-144 kredililer ise Lise 3’e, 144 ve üzeri kredisi olanlar Lise-4’e kayıt edilirler)

Ortaokuldan mezun olan adaylarımız 9. sınıftan başlayacaktır.

Akşam Liseleri 4 yıl eğitim vermektedir.

Hafta içi tüm günler, 17:00-21:00 arasında başlar.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girilebilir.

Akşam lisesinden mezun olabilmek için her dersin sınavından başarılı olmak gerekmektedir.

 • Öğrenim belgesinin aslı,
 • Nüfus cüzdanı örneği,
 • 18 yaşını doldurmamış öğrenciler için veli nezareti.

89 Kredili bir öğrenci 10.sınıftan başlamaktadır.

 • 0-47 kredililer 9.sınfa,
 • 48-95 kredililer 10.sınıfa,
 • 96-144 kredililer ise 11.sınıfa,
 • 144 ve üzeri kredisi olanlar 12.sınıfa kayıt edilirler.